เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
 
ที่ตั้ง
  39 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5571-7457 โทรสาร 0-5571-1141

Last update : Wednesday, January 14, 2009