เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก
 
ที่ตั้ง
  เลขที่ 7 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5525-8281 โทรสาร 0-5524-6801

Last update : Wednesday, January 14, 2009