เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชาติตระการ
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ถนนศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดเพิษณุโลก 65170
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5538-1110 โทรสาร 0-5538-1003

Last update : Wednesday, January 14, 2009