เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระกำ
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอบางระกำ เลขที่ 4/3 หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5537-1448 โทรสาร 0-5537-1435

Last update : Wednesday, January 14, 2009