เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกระทุ่ม
 
ที่ตั้ง
  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5539-1003

Last update : Wednesday, January 14, 2009