เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเนินมะปราง
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5539-9078 โทรสาร 0-5539-9090

Last update : Wednesday, January 14, 2009