เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5669-5155 โทรสาร 0-5669-5186

Last update : Wednesday, January 14, 2009