เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอสามง่าม หมู่ที่ 5 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5669-1246 โทรสาร 0-5669-1004

Last update : Wednesday, January 14, 2009