เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอทับคล้อ หมู่ที่ 2 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ตำบลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5664-1454 โทรสาร 0-5664-1501

Last update : Wednesday, January 14, 2009