เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก หมู่ที่ 12 ถนนเขาทราย-วังทอง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5669-8176 โทรสาร 0-5669-8177

Last update : Wednesday, January 14, 2009