เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
 
ที่ตั้ง
  152/17 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5661-1165, 0-5661-2800 โทรสาร 0-5661-2362

Last update : Wednesday, January 14, 2009