เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์
 
ที่ตั้ง
  เลขที่ 338 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5671-1152 โทรสาร 0-5672-0749

Last update : Wednesday, January 14, 2009