เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก ชั้น 1 ปีกขวา ถนนวจี อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5670-1721

Last update : Wednesday, January 14, 2009