เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-56-7-9500 โทรสาร 0-5679-9512

Last update : Wednesday, January 14, 2009