เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5678-1807 โทรสาร 0-5678-1803

Last update : Wednesday, January 14, 2009