เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน หมู่ 3 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5673-1420 โทรสาร 0-5673-1739

Last update : Wednesday, January 14, 2009