เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67620
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5677-9048, 0-5677-9044 โทรสาร 0-5677-9101

Last update : Wednesday, January 14, 2009