เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
 
ที่ตั้ง
  338 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5674-1208, 0-5672-2054, 0-5672-1984 โทรสาร 0-5671-1449

Last update : Thursday, January 15, 2009