เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอโกรกพระ 2 หมู่ที่ 6 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5629-1213 โทรสาร 0-5629-1191

Last update : Wednesday, January 14, 2009