เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5625-1497 โทรสาร.0-5625-1507

Last update : Wednesday, January 14, 2009