เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย หมู่ที่ 2 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5627-9420 โทรสาร 0-5627-9497

Last update : Wednesday, January 14, 2009