เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอท่าตะโก 500 หมู่ที่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5624-9500 โทรสาร.0-5624-9504

Last update : Wednesday, January 14, 2009