เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอพยุหคีรี เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5627-8310-1 โทรสาร 0-5627-8312

Last update : Wednesday, January 14, 2009