เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอลาดยาว 158 หมู่ 5 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5627-1797 โทรสาร 0-5627-1966

Last update : Wednesday, January 14, 2009