เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5624-1499 โทรสาร.0-5624-1507

Last update : Wednesday, January 14, 2009