เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 60
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ”
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560
ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล"
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการ
เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างเวลา 20.00 น. – 24.00 น. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างเวลา 06.00 – 15.00 น. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2560
ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ หน้าเสาธง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 1,099 ดอก
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 25 ‎กันยายน ‎2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีมอบโล่และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุข้าราชการ ข้าราชการตัวอย่าง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 102
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ กรมสรรพากร
สรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมสรรพากร พร้อมทำบุญพระสงฆ์จำนวน 9 รูป
โดยมีท่านประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 102 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ กรมสรรพากร
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน”
ให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองดี
ณ โรงเรียนโรจนวิทย์ พิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
งานตรวจราชการ 5
ตรวจราชการ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม. – 1 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ข้าราชการ สภ.7 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กค.60 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
วันที่ 27 กค.60 ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ”เทคนิคเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ”
ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล"
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโพธิญาน ต. ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 และข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้า “อินโดไชน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่งคั่ง”
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการตรวจประเมินภาวะอ้วนลงพุงประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพิจิตร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสา
และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษี (TCL)
เพื่อรองรับ National e-Payment ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการปฏิบัติงานสายงานนิติการ
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ในระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560
โครงการ "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน"
ในวันที่ 26 เมษายน 2560
ณ วัดสระเก้าห้อง ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 25 เมษายน 2560
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2560 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 และคณะเข้าร่วมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เนื่องในประเพณีวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จ.พิษณุโลก วันที่ 6 เมษายน 2560
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล"
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร “การตรวจแนะนำด้านภาษีอากร”
โดยวิทยากรคุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ผอ.สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมืองพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 และคณะผู้บริหารศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร
ณ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ.กำแพงเพชร
บมจ.เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่น จ.นครสวรรค์
และ บจ.พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มทักษะวิทยากรสอนภาษีเยาวชน”
และ “เพิ่มทักษะวิทยากรต้นแบบ” ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ผ่านระบบ Telepresence
ไปยังหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสครบ 100 วัน (สตมวาร) ที่พระองค์เสด็จสวรรคต
ในวันที่ 20 มกราคม 2560 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์
ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560
ณ กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560


Last update : Wednesday, January 23, 2019