เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ติดต่อสำนักงานสรรพากรภาค 7 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่

  Call Center Fax E-mail Address
สภ.7
055-259-911
055-244-763
region7@rd.go.th
สท.กำแพงเพชร
055-717-457
055-711-141
kamphaengphet@rd.go.th
สท.ตาก
055-511-677
055-533-869
tak@rd.go.th
สท.นครสวรรค์
056-223-858
056-226-582
nakornsawan@rd.go.th
สท.พิจิตร
056-611-165
056-612-362
phichit@rd.go.th
สท.พิษณุโลก
055-321-111
055-321-108
phitsanulok@rd.go.th
สท.เพชรบูรณ์
056-722-054
056-711-449
phetchabun@rd.go.th
สท.สุโขทัย
055-613-261
055-613-353
sukhothai@rd.go.th
สท.อุตรดิตถ์
055-411-453
055-413-543
uttaradit@rd.go.th


Last update :
 Monday, October 26, 2009