เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ติดต่อสำนักงานสรรพากรภาค 7 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่
  Call Center Fax E-mail Address
สภ.7 055-259-911 055-244-763 region7@rd.go.th
สท.กำแพงเพชร 055-717-457 055-711-141 kamphaengphet@rd.go.th
สท.ตาก 055-511-677 055-533-869 tak@rd.go.th
สท.นครสวรรค์ 056-223-858 056-226-582 nakornsawan@rd.go.th
สท.พิจิตร 056-611-165 056-612-362 phichit@rd.go.th
สท.พิษณุโลก 055-321-111 055-321-108 phitsanulok@rd.go.th
สท.เพชรบูรณ์ 056-722-054 056-711-449 phetchabun@rd.go.th
สท.สุโขทัย 055-613-261 055-613-353 sukhothai@rd.go.th
สท.อุตรดิตถ์ 055-411-453 055-413-543 uttaradit@rd.go.th


Last update :
 Thursday, January 24, 2019