เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2552
สำนักงานสรรพากรภาค 7
หน่วย : ล้านบาท
เดือน จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
ตุลาคม 2551 545.589 581.943 -36.353 -6.25
พฤศจิกายน 2551 575.172 535.479 39.693 7.41
ธันวาคม 2551 585.994 546.931 39.063 7.14
มกราคม 2552 687.590 672.498 15.092 2.24
กุมภาพันธ์ 2552 602.203 673.873 -71.671 -10.64
มีนาคม 2552 944.448 956.858 -12.410 -1.30
เมษายน 2552 773.726 641.423 132.304 20.63
พฤษภาคม 2552 947.005 985.051 -38.046 -3.86
มิถุนายน 2552 658.740 562.305 96.435 17.15
กรกฎาคม 2552 549.357 557.976 -8.619 -1.54
สิงหาคม 2552 917.277 762.808 154.469 20.25
กันยายน 2552 609.659 709.996 -100.337 -14.13
ปีงบประมาณ 2552 8,396.760 8,187.142 209.618 2.56

Last update : Friday, December 9, 2011