เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


โครงการ "ธรรมะเพื่อชีวิต"
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
 
บอร์ดแนะนำโครงการ


พระมหาวิเชียร ชินวังโส วัดวังหิน นำสวดมนต์


ฟังธรรมะ


นั่งสมาธิ และถามตอบ

Last update : Friday, March 26, 2010