เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 59
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน”
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนวัดวังแร่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 14 ธันวาคม 2559
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันนี้ 1 ธ.ค. 59 ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“สร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจและเทคนิคสำรวจอย่างมืออาชีพ”
วันที่ 29 พ.ย. 59 ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค อ.เมืองพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแล และตรวจสอบภาษีอากรของทีมกำกับดูแลพิเศษ”
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 และข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมงานเปิดตลาดนัดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรฯ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน)
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธี
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากราภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2559
ณ โรงแรมท็อปแลนอ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โครงการ "มอบสิ่งดีๆเพื่อน้องปี6" น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ"
โดยการสนับสนุนจากท่านสรรพากรภาค เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเด็กๆ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2559
ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงานขับรถยนต์ราชการ"
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย (RD go CAMPUS)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 63 คน
ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรม "วิชาการสรรพากร (ด้านงานกรรมวิธีและคืนภาษี)"
ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมลงนามถวายพระพร
ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพารกรภาค 7 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2559
โครงการอบรม "วิชาการสรรพากร (ด้านงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา)"
ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการฝึกอบรม “ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)"
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
โครงการฝึกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการระดับชำนาญการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หลักสูตร กฎหมายใหม่และนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปัจจุบัน (ผ่ายระบบ Telepresence)
บรรยายโดยอ.มงคล ขนาดนิด นิติกรชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสระเก้าห้อง ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559
ภาพกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานสายงานนิติการ(เร่งรัดภาษีอากรค้าง)”
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรม “สวดมนต์ อธิฐานจิต เจริญภาวนาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559 – ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 “บริจาคโลหิตช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวง ของแผ่นดิน” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ”
ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"บทบาทของหน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" ผ่านระบบ Telepresence
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
งานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ในวันที่ 25 เมษายม 2559
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า
และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
งานตรวจราชการ 1
ตรวจราชการ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 5 เม.ย.2559 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาระบบราชการ กรณีศึกษากรมสรรพากร”
ให้แก่นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ในวันที่ 18 มกราคม 2559
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ในวันที่ 8 มกราคม 2559
นายวสันต์ วัฒนศิริ สรรพากรภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
"บอกเล่าข่าวสาร...จากสำนักงานสรรพากรภาค 7" ผ่านระบบ Telepresence ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559
ในวันที่ 4 มกราคม 2559 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7


Last update : Wednesday, January 23, 2019