เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 54
โครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
นางสาวระวีวรรณ คงภิบาล สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัด สท.อุตรดิตถ์ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
คณะข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
"นำวัสดุอลูมิเนียม และหลอดยาคูลย์"
เพื่อนำไปบริจาคผลิตเป็นชิ้นส่วนของขาเทียม ตามโครงการ "รีไซเคิลประยุกต์"
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พิธีสักการะพระพรหม และถวายภัตาหารเพล
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
Pak7 family's night
ร่วมคิด ร่วมทำงาน ร่วมสร้างสรรค์ ...สู่วันอันทรงเกียรติ
27 กันยายน 2554
โครงการปฏิบัติธรรม "สมาธิก้าว ปัญญาไกล"
โดย คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ปฏิบัติธรรม ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 12-16 กันยายน 2554
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ได้จัดโครงการ "กระดาษหน้าที่ 3: รีไซเคิลซ้อนสอง"
เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า ไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาเบรลล์ (Brailte)
ณ โรงเรียนสันติจินตนา จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "ของเก่ามาเล่าใหม่"
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น.
ณ.ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 79 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน" ครั้งที่ 3/2554
ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "มอบสิ่งดีๆ เพื่อน้อง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ"ทำดี เพื่อพ่อ"
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โครงการ "ชีวิตดี ด้วยจิตคิดบวก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ"ทำดี เพื่อพ่อ"
จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ชวนกันเข้าวัด" ครั้งที่ 4/2554 โดย คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายน้ำหวานแก่สามเณรที่กำลังศึกษา จำนวน 400 รูป
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554
ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
การบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม"
ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ชวนกันเข้าวัด" ครั้งที่3/2554 โดย คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "การทำน้ำยาซักผ้า" ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "การทำน้ำพืชผักผลไม้เพื่อสุขภาพ" ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 54 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ชวนกันเข้าวัด" ครั้งที่2/2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 โดย คณะเจ้าหน้าที่และครอบครัว ของสำนักงานสรรพากรภาค 7 และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพถวายสลากภัตรและเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ภาพกิจกรรมโครงการ"ชวนกันเข้าวัด" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 1/2554 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "ผ่อนคลาย สบายกาย" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการอบรมสัมมนา "เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง"
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมไพลิน
สำนักงานสรรพากรภาค ได้มอบเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงทานและกุฏิกรรมฐาน
และได้มอบเงินสร้างรั้วคอนกรีต ในโครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ"
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "การจัดทำน้ำยาล้างจาน"
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.
การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านภารกิจกฎหมาย ของ สภ.7
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2554
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องสันทนาการชั้น ๒ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค ๗
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันต้อนรับท่าน ชช.จำเนียร ชูเกียรติ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2554ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91ผ่านอินเทอร์เน็ต
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
ณ ห้องสันทนาการชั้น ๒ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค ๗
สรรพากรภาค ๗ และคณะฯ
ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔


Last update : Wednesday, January 23, 2019