เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 55
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น.
ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหมฯ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ภาพกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
27 กันยายน 2555
โครงการ "มอบสิ่งดีๆ เพื่อน้องปี 2"
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
การบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "รีไซเคิล ลดโลกร้อน รักษ์โลกสีเขียว" กับกิจกรรม “ลาก่อนวันวาน”
และ กิจกรรม "กระดาษหน้าที่ 3" นำปฏิทิน กระดาษเอ 4 ที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า
รวมทั้งสิ่งของต่างๆ บริจาคให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการภาคสหกรณ์ไทย
หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการในทศวรรษใหม่" วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555
ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันที่ 23 มีนาคม 2555
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2555
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย
โครงการ "รีไซเคิล ลดโลกร้อน รักษ์โลกสีเขียว" กับกิจกรรม “ลาก่อนวันวาน”
นำปฏิทิน และสิ่งของต่างๆ บริจาคให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555
อบรมสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕"
วันที่ 17-18 มกราคม 2555
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2555
ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีลงนามความร่วมมือ RD Go CAMPUS
ระหว่าง กรมสรรพากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕๕๕
สรรพากรภาค ๗ และคณะฯ
ร่วมงานทำบุญปีใหม่ ณ กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๕๕


Last update : Wednesday, January 23, 2019