เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 56
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 (พิธีภาคค่ำ)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และถวายพระพรชัยมงคล
ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 (พิธีภาคเช้า)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมแสดงความยินดี ท่านธีรยา พานิชกิจ
เข้ารับตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันต้อนรับท่านสรรพากรภาค 7 นางสาวสมบูรณ์ ซอยชนะวัฒนา
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย RD go Campus
ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เคียงข้างกัน... ผูกพันตลอดไป
ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
11 กันยายน 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2556
งานพิธีต้อนรับขบวนแห่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
ณ วัดวังสำโรง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
การบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค
Big Cleaning Day
สำนักงานสรรพากรภาค 7
วันที่ 6 มิถุนายน 2556
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
นางวณี ทัศนมณเฑียร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
และนายสมพงษ์ สงวนวนชาติ รองอธิบดีกรมสรรพากร
ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพารกรภาค 7 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
สรรพากรภาค 7 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556
ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
อวยพรปีใหม่ ปี 2556 ให้กับสรรพากรภาค 7
และต้อนรับผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 (นายสรายุทธ สกุลบึง)
ในวันที่ 8 มกราคม 2556
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2556
ณ กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556


Last update : Wednesday, January 23, 2019