เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 57
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมบวงสรวงพระพรหม และทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2557
ณ วัดวังสำโรง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2557
โดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
ณ วัดราชคีรีหิรัญยาราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 ตุลาคม 2557
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
โครงการ “ตักบาตร ปฏิบัติธรรม รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวง ของแผ่นดิน"
ในวันที่ 23 กันยายน 2557
ณ วัดวังหิน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
"จากเพื่อน ถึงเพื่อน" Add as friend
วันที่ 10 กันยายน 2557
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก
โครงการ "มอบสิ่งดีๆ เพื่อน้องปี 4"
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 07.00-13.00 น.
ณ โรงเรียนวัดทางลัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 99 ปี
วันที่ 1-2 กันยายน 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "ร้อยรักสายใย ดวงใจผูกพัน"
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย"
RD go CAMPUS ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557
ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร “12 สิงหามหาราชินี”
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ภาพกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
ณ สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ณ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ ศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการความรู "SHARE & LEARN" ภารกิจสนับสนุน
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557
ณ เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก
นายวีระวุฒิ วิทยกุล รองอธิบดี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 7
พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการและรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อความผาสุกของบุคคลากร ไหว้พระชมเมือง ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์"
วันที่ 22-23 เมษายน 2557
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันจักรี
วันที่ 6 เมษายน 2557
ณ เทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดเพิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557
วันที่ 31 มีนาคม 2557
การประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2557
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2557
ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
งานพิธีถวายเครื่องราชสัการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 9 มกราคม 2557


Last update : Wednesday, January 23, 2019