เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 58
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแล รุ่น 2"
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแล รุ่น 1"
ณ โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรรพากรภาค 7 รวมพลังแห่งความกตัญญู
และร่วมใจสามัคคี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
“Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
งานกาชาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
สำนักงานสรรพากรภาค 7 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจช่วยการชาด” จัดในระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมบวงสรวงพระพรหม
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานภารกิจกฏหมาย
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 และหน่วยงานในท้องที่ภาค 7 ร่วมกิจกรรม “หลังคาเขียว”
บริจาคกล่องนมรีไซเคิล โดยส่งมอบ ณ จุดรับกล่อง Drop-off Point Big C สาขาพิษณุโลก
เพื่อมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน ในมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย วันที่ 8 ตุลาคม 2558
ภาพกิจกรรม "ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน"
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยาคม 2558
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 100 ปี
ณ กรมสรรพากร วันที่ 2 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี กรมสรรพากร สรรพากรภาค 7 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
และ ปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำ จำนวน 30,000 ตัว ณ วังมัจฉา วัดโพธิญาณ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การแข่งขัน นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้ สำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558
เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ วัดวังสำโรง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 20 กรกฏาคม 2558
ภาพกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2558
อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมผู้บริหารกรมสรรพากร และข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
เข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน UN Public Service Awards คุณภาพการบริการภาครัฐไทย สู่ใจประชาชน”
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการมอบสิ่งดีๆเพื่อน้อง ปี 5 (น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน หมู่ที่ 1 ถนนวัดโบสถ์-โป่งแค บ้านท่าหนอง ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ นำคณะตุลาการข้าราชการศาลยุติธรรม
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสรรพากรภาค ๗
นายวีระวุฒิ วิทยกุล รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 7
วันที่ 22 มิถุนายน 2558
โครงการ “Office Syndrome and Exercise” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค วิธีป้องกัน การปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี
และการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะความเสี่ยงในการเป็น “โรคออฟฟิศ ซินโดรม”
โดยจะจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7 สำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
งานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ในวันที่ 25 เมษายม 2558
ร่วมถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการอบรม "การให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
เพื่อเพิ่มประสิทาพการประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่"
วันที่ 10-13 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการ ร่วมโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ
และการประชาสัมพันธ์เผยแพ่ความรรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
สำนักงานสรรพากรภาค 7 และหน่วยงานในท้องที่ภาค 7 ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ
โดยส่งมอบให้ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้กับผู้พิการทางการมองเห็น
วันที่ 3 มีนาคม 2558
ชาวสรรพากรภาค 7 ร่วมสร้างฝายแบบผสมผสาน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ณ ม.7 บ้านน้ำยาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าราชการสำนักงานสรรพารกรภาค 7 ร่วม โครงการก่อสร้างฝาย (Check Dam) เสริมระบบนิเวศฯ
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริ ถวายในหลวง
ณ บ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างความรู้ด้านภาษีอากร สำหรับเยาวชน
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
วันที่ 5 กุภาพันธ์ 2558
สรรพากรภาค 7 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558
ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีถวายเครื่องราชสัการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 8 มกราคม 2558


Last update : Wednesday, January 23, 2019