เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


หนังสือแสดงความคิดเห็นจากผู้เสียภาษี
   
15 ม.ค.61 ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์
27 ต.ค.53 ขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร
5 เม.ย.53 หนังสือแสดงความคิดเห็นในการให้บริการฯ ผ่าน Contact Us (จ.พิษณุโลก)
2 เม.ย.53 หนังสือแสดงความคิดเห็นในการให้บริการของผู้เสียภาษี (จ.พิษณุโลก)
31 มี.ค.53 หนังสือแสดงความคิดเห็นในการให้บริการของผู้เสียภาษี (จ.พิษณุโลก)
26 มี.ค.53 หนังสือชมเชยการให้บริการ (จ.สุโขทัย)
23 มี.ค.53 หนังสือแสดงความคิดเห็นในการให้บริการฯ (จ.นครสวรรค์)
     

Last update : Thursday, February 1, 2018