ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 7 และหน่วยงานในสังกัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 7 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเชิงรุก และการบังคับคดี" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ในวันที่ 23 มกราคม 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง ศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรระดับชำนาญการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562
สรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561
สรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังส่วนราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเมย์ ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 7 ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค.61 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และพระพุทธชินราช เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโพธิญาณ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมปลูกต้นไม้ “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ 8 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล" ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 และข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7 โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561