ภาพกิจกรรมวันเสนอผลงาน “IDEA”โครงการ “Innovation RD @PAK 7” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญคนโทนํ้าอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 เข้าร่วมพิธีด้วย เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการเข้าร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.30น. ณ วิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค เข้าร่วมพิธีซ้อมเสมือนจริงในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 ณ สระสองห้อง ภายในพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล" ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7