คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 และข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 และข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล" ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรม The Strar @PAK 7 ครั้งที่ 6 หัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล บรรยายโดย อาจารย์ศุภชัย บำรุงศรี และ อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง จาก กองกฎหมาย กรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Evidence) และหลักฐานตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ในการดำเนินคดี” ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2563 ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรม The Strar @ PAK 7 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 หัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล บรรยายโดย อาจารย์ศุภชัย บำรุงศรี และอาจารย์จเร คงทอง จาก กองกฎหมาย กรมสรรพากร
โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "คุณภาพชีวิตที่ดีกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิทยากรโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ และนายแพทย์สฤษณ์ ถอสุวรรณ์ (หมอทิม)
โครงการฝึกอบรม The Stars @ PAK 7 ครั้งที่ 3 หัวข้อวิชา โครงสร้างประมวลรัษฎากร และเทคนิคการเข้าใจกฎหมาย โดยวิทยากร อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร สภ.7 และถ่ายทอดสัญญาณ Telepresence ไปยังทุก สท.ในสังกัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2562 ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิธีเปิดการอบรมโครงการ The Stars @ PAK 7 และการบรรยายครั้งที่ 1 เรื่อง การใช้ประมวลรัษฎากร ทฤษฎีภาษีอากร จากท่าน อ.ภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 7 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 ให้กับบุคลากรสังกัด สภ.7 และ สท.พิษณุโลก จำนวน 123 คน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7