โครงการ “คนสรรพากร เก่ง ดี มีความสุข (ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ต้านภัยไข้หวัดใหญ่)” ให้บริการวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 7 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตร“เทคนิคการให้บริการแนะนำการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต” ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ สท.พิจิตร และศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดน่าน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7 โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยกระดับการตรวจสอบภาษีอากร ของส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์
คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล" ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7