เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ

   
 
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน ปี 56
ประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีระดับพื้นที่ (ก.บ.ท.) และดูงานสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านภารกิจกฎหมาย"
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานขับรถยนต์ราชการ"
ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2556 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล
เพื่อปรับทัศนคติ จิตสำนึกในการให้บริการ และสร้างองค์ความรู้เพิ่มพูนศักยภาพด้านต่างๆ
คณะเจ้าหน้าที่จาก "กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค ๗ วันที่ 6 ก.ย.56
"ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี 3”(Smile & Knowledge) "
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556
"ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี 3”(Smile & Knowledge) "
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556
"ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี 3”(Smile & Knowledge) "
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556
"ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี 3”(Smile & Knowledge) "
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556
"ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี 3”(Smile & Knowledge) "
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556
"ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี 3”(Smile & Knowledge) "
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556
รองอธิบดีชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 7
วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2556
“ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี ๓”(Smile & Knowledge)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
“ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี ๓”(Smile & Knowledge)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
คณะเจ้าหน้าที่จาก ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศึกษาดูงานศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
ณ สำนักงานพื้นที่นครสวรรค์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
อบรม "การยกระดับการเขียนบทเพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ"
ของสำนักงานสรรพากรภาค ๗
ณ โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18 มกราคม 2556
   
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน ปี 55
คณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - CAT
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 30 ตุลาคม 2555
คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและสุพรรบุรี
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 13 กรกฏาคม 2555
คณะเจ้าหน้าที่จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 12 กรกฏาคม 2555
คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 11 มิถุนายน 2555
อบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
(หลักสูตรที่ ๒ รุ่นที่ 3 สท.นครสวรรค์ วิทยากรโดย อาจารย์ทวินันท์ คงคราญ)
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
คณะเจ้าหน้าที่ สท.ปัตานี, สท.ยะลา, สท.นราธิวาส และสท.สงขลา
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
อบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
(หลักสูตรที่ ๒ รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย อาจารย์ทวินันท์ คงคราญ)
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 2555
อบรม Knowledge Management &Cop in Practice for Organization Development
สำหรับเครือข่าย KM รุ่น 4 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 2555
อบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
(หลักสูตรที่ ๑ : อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช)
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
ย้อนยุคสุขสันต์ เชื่อมสัมพันธ์สรรพากร
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สอด วันที่ 30 เมษายน 2555
อบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
(หลักสูตรที่ ๒ วิทยากรโดย อาจารย์ทวินันท์ คงคราญ)
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก วันที่ 28 เมษายน 2555
คณะเจ้าหน้าที่ สท.ปัตานี, สท.ยะลา, สท.นราธิวาส และสท.สงขลา
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 26 เมษายน 2555
สานสัมพันธ์ร่วมก้าวสู่อาเซี่ยน โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 18 เมษายน 2555
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 6
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 10 เมษายน 2555
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 30 มีนาคม 2555
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 1
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 5 มีนาคม 2555
สรรพากรพื้นที่อ่างทองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 วันที่ 17 กุมภาพัฒน์ 2555
COWBOYS NIGHT
สานใจ สายสัมพันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สินวนารีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย
   
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน ปี 54
นางสุปาณี จ๋วงพานิช สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ศึกษาดูงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ภาพ เปิดบ้าน เปิดใจ เปิดวิสัยทัศน์ กรมสรรพากร
"RD Symposium"
ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2554 ณ อาคารกรมสรรพากร
กิจกรรมงานส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่ประชาชน (Smile & Knowledge)
โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
โครงการการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์
ดูงานโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
กิจกรรมงานส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่ประชาชน (Smile & Knowledge)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร
"Knowledge Management & COP in Practice for Organization Development
สำหรับผู้ปฏิบัติ"
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
กิจกรรมงานส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่ประชาชน (Smile & Knowledge)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2554
คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ดูงานโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ดูงานโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
กิจกรรมงานส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่ประชาชน (Smile & Knowledge)
ณ ศูนย์ประชุม OTOP อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554
แถลงข่าว โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 1
วันที่ 29 มิถุนายน 2554
กรมสรรพากรได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากองค์การสหประชาชาติ(UN) ประเภทการเสริมสร้างการบริหาร จัดการองค์ความรู้ภาครัฐ จัดขึ้น ณ Dar es Salaam ประเทศ Tanzania วันที่ 23 มิถุนายน 2554
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "Knowledge Management & COP in Practice for Organization Development สำหรับผู้บริหาร" วันที่ 6-9 มิถุนายน 2554 ณโรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสื่อสารความเข้าใจในระบบราชการ บันทึกเทปโทรทัศน์โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน สัมภาษณ์สรรพากรภาค 7 สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก และจะนำไปแพร่ภาพในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 - 14.50 ในรายการ "เดินหน้าพัฒนาราชการไทย" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
คณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 1
ดูงานโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน"
ในงานสรรพากรสาส์น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา
จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 เมษายน ๒๕๕๔
ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน"
ในงานสรรพากรสาส์น ณ โรงแรมท๊อปแลนด์
จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 เมษายน ๒๕๕๔
ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้ (Smile and knowledge)
โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร วันที่ 19 เมษายน ๒๕๕๔
โครงการ การสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ(Service Culture) RD SMILE สำหรับผู้บริหาร
วันที่ 7-8 เมษายน 2554 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ภาพพิธีมอบรางวัลรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๒ ของกระทรวงการคลัง
ในรางวัลประเภทหน่วยงานระดับจังหวัด โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๗
ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงาน โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้
สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔
นำเสนอผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 2
โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ กระทรวงการคลัง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้ (Smile and knowledge)
สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑ ปี แห่งมิตรภาพ และรอยยิ้ม
สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นิทรรศการแสดงผลงาน "We are Partners"
โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน ชั้นล่างอาคารกรมสรรพากร
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
โครงการ การสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ(Service Culture) RD SMILE
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2553
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
   
 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน ปี 53
ภาพพิธีมอบรางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ.2553
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ
โดยสำนักงานสรรพากรภาค 7 ได้รับรางวัลชมเชย
จากผลงาน โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
พิธีมอบรางวัล "รัชฎากรพิพัฒน์"
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการเป็นวิทยาการการนำเสนอและพิธีกรอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการเป็นวิทยาการการนำเสนอและพิธีกรอย่างมืออาชีพ"
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
และจัดทำแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน
วันที่ 28 กันยายน 2553
ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการอบรม "ยกระดับการให้บริการสู่สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
สำหรับ สภ.7"
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2553
โครงการอบรม "ยกระดับการให้บริการสู่สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
สำหรับ สภ.7"
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553
คำสัมภาษณ์ ในงานเปิดโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553
พิธีเปิด โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553
คำสัมภาษณ์ ในงานเปิดโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553
พิธีเปิด โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การส่งมอบบริการที่ดี
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2553
คำสัมภาษณ์ ในงานเปิดโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
พิธีเปิด โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การส่งมอบบริการที่ดี
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2553
คำสัมภาษณ์ ในงานเปิดโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553
พิธีเปิด โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553
คำสัมภาษณ์ ในงานเปิดโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
พิธีเปิด โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การส่งมอบบริการที่ดี
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2553
คำสัมภาษณ์ ในงานเปิดโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
พิธีเปิด โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การส่งมอบบริการที่ดี
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การส่งมอบบริการที่ดี
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2553
คำสัมภาษณ์ ในงานเปิดโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553
พิธีเปิด โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การส่งมอบบริการที่ดี
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
วันที่ 27-28 เมษายน 2553

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การส่งมอบบริการที่ดี
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
วันที่ 21-22 เมษายน 2553

พิธีเปิด โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
วันที่ 29 มกราคม 2553 และ 4 กุมภาพันธ์ 2553
กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความประทับใจแก่ประชาชน
สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 29 มกราคม 2553
กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความประทับใจแก่ประชาชน
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
วันที่ 26-28 มกราคม 2553
การจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 11-15 มกราคม 2553
Service design สู่สำนักงานบริการ ขวัญใจประชาชน
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2552
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2552
การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการให้บริการสู่สำนักงานขวัญใจประชาชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23-24 พฤศจิกายน 2552
 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Last update :
 Friday, September 25, 2015