เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


   
 
   
แนวคิดของสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
การพัฒนามาตรฐานบริการปี 2553 ทีมคุณภาพ
Roadmap สู่เป้าหมายที่ปรึกษามืออาชีพ
การติดตามประเมินผลโครงการ
เข็มทิศภาษี
ความคืบหน้าของการดำเนินการ
   
   
 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Last update :
 Wednesday, November 26, 2014