เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 61
สรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่จังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561
สรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังส่วนราชการ"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเมย์ ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
(Electronic Government Procurement : e-GP)
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 7
ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค.61 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และพระพุทธชินราช
เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโพธิญาณ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมปลูกต้นไม้ “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ 8 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล"
ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 และข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมงานทำบุญเมืองพิษณุโลกและงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้ช่วยสรรพากผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกน้ำพระพุทธมนต์มหามงคล
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านทางจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล"
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "มอบสิ่งดีๆเพื่อน้องปี7" น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ"
โดยการสนับสนุนจากท่านสรรพากรภาค เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเด็กๆ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยาบุคคล"
ประจำปีงบประมาณ 2561
ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


Last update : Wednesday, January 23, 2019