เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ผลการจัดเก็บ
  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2560 ถึงปัจจุบัน
  ปีงบประมาณ 2559
  ปีงบประมาณ 2558
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2552
  ปีงบประมาณ 2551
  ปีงบประมาณ 2550
  ปีงบประมาณ 2549
  สถิติย้อนหลัง

Last update : Thursday, November 24, 2016