เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2549
สำนักงานสรรพากรภาค 7
หน่วย : ล้านบาท
เดือน จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
ตุลาคม 2548 422.125 323.866 98.259 30.34
พฤศจิกายน 2548 423.695 388.036 35.659 9.19
ธันวาคม 2548 446.754 391.555 55.199 14.10
มกราคม 2549 537.542 486.868 50.674 10.41
กุมภาพันธ์ 2549 503.620 421.563 82.057 19.47
มีนาคม 2549 803.845 630.493 173.352 27.49
เมษายน 2549 554.773 432.381 122.392 28.31
พฤษภาคม 2549 1,104.411 1,016.976 87.435 8.60
มิถุนายน 2549 532.139 422.466 109.673 25.96
กรกฎาคม 2549 576.701 443.154 133.547 30.14
สิงหาคม 2549 1,000.619 972.371 28.247 2.91
กันยายน 2549 565.620 507.066 58.554 11.55
ปีงบประมาณ 2549 7,471.845 6,436.794 1,035.050 16.08

Last update : Wednesday, September 21, 2011