เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
อัตรากำลังข้าราชการ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
สังกัด อัตรากำลังตามโครงสร้าง จำนวนข้าราชการ
กรอบอัตรากำลัง มีผู้ดำรงตำแหน่ง อัตราว่าง ไปช่วยปฏิบัติราชการ มาช่วยราชการที่อื่น ปฏิบัติงานจริง
สภ.7 89 81 8 2 6 85
สท.นครสวรรค์ 160 158 2 - 7 165
สท.พิจิตร 102 94 8 5 2 91
สท.อุตรดิตถ์ 89 86 3 1 3 88
สท.ตาก 102 94 8 2 1 93
สท.เพชรบูรณ์ 107 99 8 3 1 97
สท.สุโขทัย 101 95 6 2 2 95
สท.กำแพงเพชร 101 99 2 - - 99
สท.พิษณุโลก 128 120 8 2 5 123
รวม 979 926 53 17 27 936
 
 

Last update : Wednesday, October 10, 2018