เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2551
สำนักงานสรรพากรภาค 7
หน่วย : ล้านบาท
เดือน จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
ตุลาคม 2550 581.943 552.885 29.058 5.26
พฤศจิกายน 2550 535.479 551.310 -15.831 -2.87
ธันวาคม 2550 546.931 562.759 -15.827 -2.81
มกราคม 2551 672.498 626.650 45.848 7.32
กุมภาพันธ์ 2551 673.873 607.493 66.381 10.93
มีนาคม 2551 956.858 995.985 -39.127 -3.93
เมษายน 2551 641.423 717.582 -76.159 -10.61
พฤษภาคม 2551 985.051 1,216.268 -231.218 -19.01
มิถุนายน 2551 562.305 590.743 -28.437 -4.81
กรกฎาคม 2551 557.976 578.538 -20.563 -3.55
สิงหาคม 2551 762.808 1,068.992 -306.184 -28.64
กันยายน 2551 709.996 620.984 89.013 14.33
ปีงบประมาณ 2551 8,187.142 8,690.189 -503.047 -5.79

Last update : Wednesday, September 21, 2011