เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ

  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
  • 2552
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 58
ชาวสรรพากรภาค 7 ร่วมสร้างฝายแบบผสมผสาน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ณ ม.7 บ้านน้ำยาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าราชการสำนักงานสรรพารกรภาค 7 ร่วม โครงการก่อสร้างฝาย (Check Dam) เสริมระบบนิเวศฯ
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริ ถวายในหลวง
ณ บ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
สรรพากรภาค 7 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558
ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีถวายเครื่องราชสัการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 8 มกราคม 2558
   
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 57
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมบวงสรวงพระพรหม และทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2557
ณ วัดวังสำโรง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2557
โดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
ณ วัดราชคีรีหิรัญยาราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 ตุลาคม 2557
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
โครงการ “ตักบาตร ปฏิบัติธรรม รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวง ของแผ่นดิน"
ในวันที่ 23 กันยายน 2557
ณ วัดวังหิน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
"จากเพื่อน ถึงเพื่อน" Add as friend
วันที่ 10 กันยายน 2557
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก
โครงการ "มอบสิ่งดีๆ เพื่อน้องปี 4"
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 07.00-13.00 น.
ณ โรงเรียนวัดทางลัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 99 ปี
วันที่ 1-2 กันยายน 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "ร้อยรักสายใย ดวงใจผูกพัน"
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย"
RD go CAMPUS ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557
ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร “12 สิงหามหาราชินี”
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ภาพกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
ณ สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ณ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ ศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการความรู "SHARE & LEARN" ภารกิจสนับสนุน
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557
ณ เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก
นายวีระวุฒิ วิทยกุล รองอธิบดี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 7
พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการและรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อความผาสุกของบุคคลากร ไหว้พระชมเมือง ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์"
วันที่ 22-23 เมษายน 2557
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันจักรี
วันที่ 6 เมษายน 2557
ณ เทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดเพิษณุโลก
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557
วันที่ 31 มีนาคม 2557
การประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2557
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2557
ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
งานพิธีถวายเครื่องราชสัการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 9 มกราคม 2557
   
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 56
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 (พิธีภาคค่ำ)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และถวายพระพรชัยมงคล
ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 (พิธีภาคเช้า)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมแสดงความยินดี ท่านธีรยา พานิชกิจ
เข้ารับตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันต้อนรับท่านสรรพากรภาค 7 นางสาวสมบูรณ์ ซอยชนะวัฒนา
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง แม่หลวงของแผ่นดิน"
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย RD go Campus
ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เคียงข้างกัน... ผูกพันตลอดไป
ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
11 กันยายน 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2556
งานพิธีต้อนรับขบวนแห่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
ณ วัดวังสำโรง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
การบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค
Big Cleaning Day
สำนักงานสรรพากรภาค 7
วันที่ 6 มิถุนายน 2556
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
นางวณี ทัศนมณเฑียร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
และนายสมพงษ์ สงวนวนชาติ รองอธิบดีกรมสรรพากร
ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพารกรภาค 7 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
สรรพากรภาค 7 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556
ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
อวยพรปีใหม่ ปี 2556 ให้กับสรรพากรภาค 7
และต้อนรับผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 (นายสรายุทธ สกุลบึง)
ในวันที่ 8 มกราคม 2556
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2556
ณ กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556
   
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 55
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น.
ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหมฯ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ภาพกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
27 กันยายน 2555
โครงการ "มอบสิ่งดีๆ เพื่อน้องปี 2"
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
การบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "รีไซเคิล ลดโลกร้อน รักษ์โลกสีเขียว" กับกิจกรรม “ลาก่อนวันวาน”
และ กิจกรรม "กระดาษหน้าที่ 3" นำปฏิทิน กระดาษเอ 4 ที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า
รวมทั้งสิ่งของต่างๆ บริจาคให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการภาคสหกรณ์ไทย
หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการในทศวรรษใหม่" วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555
ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันที่ 23 มีนาคม 2555
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การประชุมการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2555
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย
โครงการ "รีไซเคิล ลดโลกร้อน รักษ์โลกสีเขียว" กับกิจกรรม “ลาก่อนวันวาน”
นำปฏิทิน และสิ่งของต่างๆ บริจาคให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555
อบรมสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕"
วันที่ 17-18 มกราคม 2555
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2555
ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีลงนามความร่วมมือ RD Go CAMPUS
ระหว่าง กรมสรรพากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕๕๕
สรรพากรภาค ๗ และคณะฯ
ร่วมงานทำบุญปีใหม่ ณ กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๕๕
   
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 54
โครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
นางสาวระวีวรรณ คงภิบาล สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัด สท.อุตรดิตถ์ ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
คณะข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
"นำวัสดุอลูมิเนียม และหลอดยาคูลย์"
เพื่อนำไปบริจาคผลิตเป็นชิ้นส่วนของขาเทียม ตามโครงการ "รีไซเคิลประยุกต์"
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
พิธีสักการะพระพรหม และถวายภัตาหารเพล
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
Pak7 family's night
ร่วมคิด ร่วมทำงาน ร่วมสร้างสรรค์ ...สู่วันอันทรงเกียรติ
27 กันยายน 2554
โครงการปฏิบัติธรรม "สมาธิก้าว ปัญญาไกล"
โดย คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ปฏิบัติธรรม ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 12-16 กันยายน 2554
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ได้จัดโครงการ "กระดาษหน้าที่ 3: รีไซเคิลซ้อนสอง"
เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า ไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาเบรลล์ (Brailte)
ณ โรงเรียนสันติจินตนา จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการ "ของเก่ามาเล่าใหม่"
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น.
ณ.ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 79 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต ถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน" ครั้งที่ 3/2554
ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "มอบสิ่งดีๆ เพื่อน้อง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ"ทำดี เพื่อพ่อ"
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โครงการ "ชีวิตดี ด้วยจิตคิดบวก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ"ทำดี เพื่อพ่อ"
จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ชวนกันเข้าวัด" ครั้งที่ 4/2554 โดย คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันถวายน้ำหวานแก่สามเณรที่กำลังศึกษา จำนวน 400 รูป
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554
ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
การบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม"
ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ชวนกันเข้าวัด" ครั้งที่3/2554 โดย คณะข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "การทำน้ำยาซักผ้า" ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "การทำน้ำพืชผักผลไม้เพื่อสุขภาพ" ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 54 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ชวนกันเข้าวัด" ครั้งที่2/2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 โดย คณะเจ้าหน้าที่และครอบครัว ของสำนักงานสรรพากรภาค 7 และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพถวายสลากภัตรและเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ภาพกิจกรรมโครงการ"ชวนกันเข้าวัด" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 1/2554 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "ผ่อนคลาย สบายกาย" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการอบรมสัมมนา "เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง"
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมไพลิน
สำนักงานสรรพากรภาค ได้มอบเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงทานและกุฏิกรรมฐาน
และได้มอบเงินสร้างรั้วคอนกรีต ในโครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ"
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" กับกิจกรรม "การจัดทำน้ำยาล้างจาน"
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.
การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านภารกิจกฎหมาย ของ สภ.7
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2554
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
ณ ห้องสันทนาการชั้น ๒ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค ๗
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันต้อนรับท่าน ชช.จำเนียร ชูเกียรติ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2554ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91ผ่านอินเทอร์เน็ต
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
ณ ห้องสันทนาการชั้น ๒ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค ๗
สรรพากรภาค ๗ และคณะฯ
ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
   
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 53
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2554
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2553
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
คณะนักร้องประสานเสียง จาก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสมาส และ วันขึ้นปีใหม่ ปี 2554
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2553 ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2
อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.10-16.30น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีสักการะพระพรหม ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
การบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
กิจกรรมของคณะปฏิบัติธรรม "โครงการธรรมส่องใจ"
เนื่องในงานวันทอดกฐินและเททองหล่อพระพุทธรูป
ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553
การปฏิบัติธรรม "โครงการธรรมส่องใจ"
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553
ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อธิบดีกรมสรรพากรและข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทอดกฐิน ณ วัดเนินพยอม จังหวัดพิจิตร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสรรพากร ประจำปี 2553
ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรภาค 7
และสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 8/2553
วันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 13.20-16.00น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด
Big Cleaning Day
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 7/2553
วันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 13.20-16.00น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
กิจกรรม "เวทีพบปะหารือกาแฟเช้า" กับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553
ณ บริเวณหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กิจกรรม "โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน"
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น
ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 5 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
นายชัยยง อุโฆษกุล ผู้ตรวจประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ได้มาตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินการส่งผลงาน "โครงการสำนักงานขวัญใจประชาชน"
เข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัล นวัตกรรมการให้บริการจาก ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
กิจกรรมสาธารณกุศล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553
นางสาวภาวนา ธรรมศิลา สรรพากรภาค 7
เป็นตัวแทนคณะกรรมการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
มอบเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์
จำนวน 14,660.- บาท ให้กับพระมหาวิเชียร ชินวโส ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ขอแสดงความยินดี
สท.สุโขทัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
การประกวด RD Superstar Contest
วันสถาปนากรมสรรพากร วันที่ 2 กันยายน 2553
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 6/2553
วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20-16.00น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การลงนามถวายพระพรออนไลน์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ผ่านเว็บไซค์ถวายพระพร
ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553
ณ จุดบริการภายในห้องข้อมูลข่าวสารและห้องสมุด
ชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 5/2553
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.20-16.00น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2553
ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
บันทึกเทปถวายพระพร
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30 น.
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
โครงการ "ตรวจมวลกระดูกฟรี"
เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 13.20-16.30น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันต้อนรับท่าน ชช.อรพินท์ บุญคง
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553
การลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 และคณะเข้าร่วมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เนื่องในประเพณีวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการสัมมนา"ให้ความรู้การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)"
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โครงการสัมมนา"ให้ความรู้การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)"
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ธรรมะเพื่อชีวิต"
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2553
ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ขอแสดงความยินดีกับ สท.พิษณุโลก
ที่ได้รับรางวัลชมเชย เพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 1/2552
สำหรับโครงการศูนย์บริการภาษีเบ็ดเสร็จ (คลีนิกภาษี)
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
โครงการ "บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ ห้องสันทนาการ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 และสรรพากรพื้นที่ในภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขั้นปีใหม่ ปี 2553 ณ กรมสรรพากร
และอวยพรให้กับอธิบดีกรมสรรพากรและผู้บริหาร
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
อวยพรปีใหม่ ปี 2553 ให้กับสรรพากรภาค 7
และผู้ช่วยสรรพากรภาค 7
   
ภาพการประชุม/อบรม ปี 52
การจัดบรรยายหัวข้อ "108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและถูกต้อง
เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ และเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน
ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552
การประชุม กบภ. ครั้งที่ 4/2552
ณ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ปรับกระบวนทัศน์การทํางานของข้าราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 7
วันที่ 1 พฤษภาคม 2552
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านภารกิจกำกับดูแลและสำรวจธุรกิจนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2552
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านภารกิจกำกับดูแลและสำรวจธุรกิจนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2552
รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 มีนาคม 2552
ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2552 ณ สท.พิจิตร
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2552
ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2552 ณ สท.ตาก
วันที่10 - 12 กุมภาพันธ์ 2552
ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2552 ณ สท.สุโขทัย
วันที่ 26-28 มกราคม 2552
ภาพกิจกรรม ปี 52
Thank you Party
ราตรี Shocking Pink
29 December 2009
ยินดีต้อนรับ ท่านเมธินี หอมไกล ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7
และ ท่านสมโรจน์ ตันตระกูล สรรพากรพื้นที่ตาก
โครงการ"รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
ณ. อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ภาพกิจกรรมจากน้องๆ ชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสมาส และ วันขึ้นปีใหม่ ปี 2553
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
ภาพกิจกรรม
"งานวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2552"
15-16 ธันวาคม 2552
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2552
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และโครงการ "รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง" ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 10.30 น.
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ณ. อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
ณ. อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2552
ณ บริเวณ ชั้น1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกิจกรรม "๙ ในดวงใจ"
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
วันมหามงคลวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.
บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 77 พรรษา
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2552 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
โครงการตรวจมวลกระดูกของสำนักงานสรรพากรภาค 7
ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2552 เวลา 09.00-14.00น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ของสำนักงานสรรพากรภาค 7 ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2552 เวลา 07.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมรณรงค์สร้างกระแสการลดใช้ถุงพลาสติก
และเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้เกิดการปรับพฤติกรรมของประชาชน
ให้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าที่ไม่เป็นมลพิษต่อโลก
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ได้ร่วมดำเนินการรณรงค์"หยุดทำร้ายประเทศไทย"
โดยการประดับธงชาติหน้าอาคารสำนักงาน
และให้เจ้าหน้าที่ร่วมรณรงค์ชุมนุมโดยสงบสันติ ณ หน้าอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมงานปีใหม่ ณ กรมสรรพากร
วันที่ 9 มกราคม 2552
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดงานทำบุญและเลี้ยงปีใหม่
วันที่ 8 มกราคม 2552
e-Card ส.ค.ส. 2552 สรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 อวยพรปีใหม่ สรรพากรภาค 7
(5 ม.ค.52)


Last update : Thursday, February 19, 2015