ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนตุลาคม 2553
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 105.337 101.892 3.445 3.38
อุตรดิตถ์ 37.704 40.097 -2.393 -5.97
สุโขทัย 45.986 35.063 10.923 31.15
ตาก 46.891 42.103 4.788 11.37
กำแพงเพชร 105.355 70.859 34.496 48.68
พิจิตร 49.155 45.669 3.486 7.63
เพชรบูรณ์ 61.392 52.284 9.108 17.42
นครสวรรค์ 137.673 155.954 -18.281 -11.72
รวมท้องที่ภาค 7 589.493 543.921 45.572 8.38