ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 114.069 101.461 12.608 12.43
อุตรดิตถ์ 38.754 41.607 -2.853 -6.86
สุโขทัย 41.293 34.658 6.635 19.14
ตาก 40.065 38.295 1.770 4.62
กำแพงเพชร 120.786 136.624 -15.838 -11.59
พิจิตร 47.248 43.378 3.870 8.92
เพชรบูรณ์ 57.544 48.736 8.808 18.07
นครสวรรค์ 168.442 162.499 5.942 3.66
รวมท้องที่ภาค 7 628.199 607.258 20.941 3.45