ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนธันวาคม 2553
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 113.634 101.640 11.994 11.80
อุตรดิตถ์ 33.270 42.895 -9.625 -22.44
สุโขทัย 38.773 33.122 5.651 17.06
ตาก 48.143 39.940 8.203 20.54
กำแพงเพชร 134.310 132.854 1.457 1.10
พิจิตร 45.187 43.780 1.407 3.21
เพชรบูรณ์ 66.489 52.396 14.093 26.90
นครสวรรค์ 134.984 132.267 2.717 2.05
รวมท้องที่ภาค 7 614.790 578.894 35.896 6.20