ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนมกราคม 2554
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 130.222 126.378 3.845 3.04
อุตรดิตถ์ 38.730 54.519 -15.789 -28.96
สุโขทัย 44.046 41.889 2.157 5.15
ตาก 58.517 51.275 7.242 14.12
กำแพงเพชร 178.232 208.039 -29.807 -14.33
พิจิตร 63.745 52.342 11.403 21.78
เพชรบูรณ์ 79.189 68.484 10.705 15.63
นครสวรรค์ 189.337 157.818 31.519 19.97
รวมท้องที่ภาค 7 782.018 760.745 21.274 2.80