ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 120.384 111.805 8.579 7.67
อุตรดิตถ์ 66.006 70.576 -4.569 -6.47
สุโขทัย 42.747 44.582 -1.835 -4.12
ตาก 59.951 48.122 11.829 24.58
กำแพงเพชร 134.022 117.212 16.810 14.34
พิจิตร 48.397 45.256 3.141 6.94
เพชรบูรณ์ 82.048 61.931 20.116 32.48
นครสวรรค์ 311.802 210.947 100.855 47.81
รวมท้องที่ภาค 7 865.357 710.431 154.926 21.81